Mes: septiembre 2017

Mediación y reconciliación son posibles

V Encuentro de Pastoral Penitenciaria Interdiocesano de Galicia /  7 de octubre

¿Dónde está tu hermano…?

Casa de ejercicios espirituales / Diocesana de Santiago de Compostela

Planificación de la jornada

10:00.- Entrega de material

10:15.- Oración y presentación / Excmo. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo

10:30.-“Víctima y agresor: caminos de reconciliación en la Biblia” / José Antonio Castro Lodeiro. Profesor de Biblia del ITC

11:15.- Descanso-Café

12:00.-

13:30.- Dialogo abierto con el ponente

14:00.- Comida

16:30.- Mesa Redonda / Alfonso Losada Suarez

18:00.- Clausura

Lugar de celebración: Casa de ejercicios espirituales Diocesana de Santiago de Compostela

Avda. de las Ciencias s/n / 15705 Santiago de Compostela

 Dirigido a: La jornada está abierta a la participación de todos quienes se muestren interesados por conocer la realidad de la Pastoral Penitenciaria, y quieran profundizar sobre este tema.

 Coste de la jornada / 5 € por asistencia / 20 € por asistencia y comida

Fecha limite de inscripción: 25 de septiembre
Si estas interesado en asistir, o necesitas que te ampliemos la información te puedes poner en contacto con nosotros en:

Pastoral Penitenciaria

Diócesis de Lugo

José Río Ramilo / Pl. Santa María s/n. 27001. Lugo.

Telf.: 618568408. Email: jrmil@hotmail.com

Diócesis de Mondoñedo Ferrol

Xaquin Campo Freire / Telf.: 629150522. Email: xaquinderoca@mundo-r.com

Pastoral Penitenciaria Diócesis de Ourense

Manuel Pérez González / Telf.: 660748520 Email: manpergo@yahoo.es

Pastoral Penitenciaria Diócesis de Santiago

Juan González-Redondo Neira / Telf.: 6427120228. Email: jugorene@hotmail.com

Pastoral Penitenciaria Diócesis de Tuy-Vigo

Isaac de la Vega / Telf.. 678913242 Email: iva@mundo-r.com

Mandiá 2017: En feminino e plural

XAQUÍN CAMPO FREIRE. SEÑORÍO DE MANDIÁ-FERROL, 01-07-2017.

A festa da padroeira ou patrón dunha parroquia da Galiza dános a oportunidade para traer á memoria o percorrido persoal e comunitario deste último ano. Por sorte para todos estamos en plena eclosión do avance da muller no mundo. Entre nós, este ano, queremos facelo así: MANDIÁ, EN FEMININO E PLURAL. Por iso cómpre, a xeito de canto épico, proclamarvos os nosos pequenos grandes trunfos dos que estamos gozosos. É un bo intre para encher de vida a nosa celebración festiva. Velaquí algúns paradigmas:

1º.- SANTA UXÍA.
O nome de “EUGHENÍA” vén do grego e significa : “a ben nacida” ou “nobreza de nacemento”. Santa Uxía de Alexandría, (s. III.), era filla dun senador romano. A santa trasladouse coa familia a Roma onde finou na cadea, degolada pola espada dun verdugo. Uxía é unha das santas antigas no culto hispánico, (quizais do século VIII). Isto é indicativo de que a nosa parroquia de Mandiá é das máis primitivas e antigas da Galiza, onde hai outras nove parroquias con esta titular como padroeira. Nós temos á fronte un egrexio exemplo dunha dona que se rebelou contra do abuso, da violencia e da violación. Tivo fe en Deus e en si mesma. Creou obras de solidariedade e promoción humana en Exipto e na Roma imperial. Coma moitas das nosas irmás de hogano, despois de moita loita e persecución, foi martirizada. Pero a súa causa non esmoreceu e nós seguimos esta memoria histórica reivindicativa.Temos nela unha tradición máis que milenaria. É ben posíbel que en Mandiá polo século VIII ou IX na Villa Mandillanis (Mandiá hoxe para nós) xa ela tivese unha capeliña. Desde aquela, Santa Uxía, mártir romana do século III, deunos nome colectivo e presidiunos. E, desde aquela, cada ano, aquí estamos con fachenda.

(más…)

Noraboa e parabéns

XAQUÍN CAMPO FREIRE. MANDIÁ-FERROL, 30-08-2017
Cando nunha familia se producen novas ben gozosas teñen de ser celebradas e mesmo anunciadas.
Como agosto é tempo de dispersión agardei polo retorno á vida normal no setembro para dar as noraboas e os parabéns.

NORABOA POR QUE?
A Pastoral Penitenciaria acaba de entrar oficialmente no organigrama da Pastoral Diocesana que vertebra e coordina as diversas especificacións da atención evanxélica nas distintas necesidades do pobo de Deus e mesmo tenta de axudar a dar repostas aos problemas da cidadanía.

(más…)